Thất ngôn bát cú đường luật là gì – Luật thơ thất ngôn bát cú đường luật

 Thuyết minh về thể thơ thất ngôn bát cú đường luật. Đường luật là một thể thơ có một loạt các luật, mỗi luật lại có một câu ghép vần riêng.

Thất ngôn bát cú đường luật là gì

 Thể thơ thất ngôn bát cú là thể loại thơ có 8 câu mỗi câu có 7 chữ. Như vậy thì tổng số chữ trong một bài là 56

Luật thơ thất ngôn bát cú đường luật

 Thơ thất ngôn bát cú có thể được làm theo hai luật: luật bằng và luật trắc. Về vần thì có hai loại: vần bằng và vần trắc.

 1. LUẬT BẰNG VẦN BẰNG:

 – Luật bằng vần bằng là bài thơ mà tiếng thứ hai của câu đầu là tiếng bằng và các tiếng ở cuối các câu 1-2-4-6-8 phải vần với nhau và đều là vần bằng.

 2. LUẬT TRẮC VẦN BẰNG:

 – Luật trắc vần bằng là bài thơ mà tiếng thứ hai của câu đầu là tiếng trắc và các tiếng ở cuối các câu 1-2-4-6-8 phải vần với nhau và phải là vần bằng.

Thể thơ thất ngôn bát cú đường luật

 LUẬT BẰNG VẦN BẰNG: 

 B – B – T – T – T – B – B (vần)

 T – T – B – B – T – T – B (vần)

 T – T – B – B – B – T – T (đối câu 4)

 B – B – T – T – T – B – B (vần) (đối câu 3)

 B – B – T – T – B – B – T (đối câu 6)

 T – T – B – B – T – T- B (vần) (đối câu 5)

 T – T – B – B – B – T – T

 B – B – T – T – T – B – B (vần)

 LUẬT TRẮC VẦN BẰNG: 

 T – T – B – B – T – T – B (vần)

 B – B – T – T – T – B – B (vần)

 B – B – T – T – B – B – T (đối câu 4)

 T – T – B – B – T – T – B (vần) (đối câu 3)

 T – T – B – B – B – T – T (đối câu 6)

 B – B – T – T – T – B – B (vần) (đối câu 5)

 B – B – T – T – B – B – T

 T – T – B – B – T – T – B (vần)

Những bài thơ đường luật hay

 TRUNG THU

 Trăng thu toả sáng nhớ xa xăm

 Tháng tám chờ trông đến bữa rằm

 Mẹ dán lồng đèn chơi suốt sáng

 Cha làm trống ếch đánh quanh năm

 Xa rồi cảnh cũ lòng se lạnh

 Tiếc mãi ngày xưa lệ ướt dầm

 Chiếc lá chao mình trong gió sớm

 Nghe chừng vọng lại thoáng dư âm

 TRĂNG THỀ VƯỜN THÚY 

 Xót phận hồng nhan một Thúy Kiều

 Trâm thề quạt ước lỗi hương yêu

 Thanh lâu lịm kín đời xuân sắc

 Kỷ viện vùi sâu nét diễm kiều

 Gió Sở không vơi niềm tịch mịch

 Mưa Tần chẳng bớt nỗi cô liêu

 Xa xôi cách trở Kim lang hỡi

 Có thấu lòng em tủi hận nhiều

Thơ nôm đường luật là gì

 Thơ Nôm Đường luật là một thành tựu rực rỡ của thơ ca Việt Nam. Đó là những bài thơ được viết bằng chữ Nôm theo thể Đường luật (gồm cả những bài thơ theo thể Đường luật hoàn chỉnh và cả những bài theo thể Đường luật phá cách).

 Cách làm thơ đường luật có thể khó viết một bài thơ đường luật về một thứ gì đó, đặc biệt nếu bạn không có kiến thức về thơ văn. Tuy nhiên, với sự luyện tập và kiên nhẫn, bạn có thể học cách làm thơ về luật và thậm chí bắt đầu sáng tạo của riêng mình!

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: tứ tuyệt ngũ tình yêu điểm khái niệm