Thông tin công ty tài chính lotte

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
 Tên quốc tế LOTTE FINANCE VIETNAM COMPANY LIMITED
 Tên viết tắt LOTTE FINANCE
 Mã số thuế 0103172804
 Địa chỉ Tầng 12A tòa Tháp Tây, tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 Người đại diện KIM JONG GEUK
 Điện thoại Bị ẩn theo yêu cầu người dùng
 Ngày hoạt động 2008-12-31
 Quản lý bởi Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh

Ngành
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
1. Huy động vốn dưới các hình thức sau đây: a) Nhận tiền gửi của tổ chức, b) Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; c)Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; d) Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: a) Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dung; b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác; c) Phát hành thẻ tín dung. 3. Các hoạt động khác: a) Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước; b) Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; c) Mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối; d) Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản quản lý tiền vay cho khách hang; đ) Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Ngân hàng nhà nước; e) Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định; g) Làm đại lý kinh doanh bảo hiểm; h) Cung ứng dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, đầu tư; I) Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hang; k) Tham gia đấu thầu tín phiếu Kho bạc, mua, bán công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật; l) Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, tổ chức và cá nhân để cấp tín dụng được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; m) Đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác; h) Gửi tiền, nhận tiền gửi của tổ chức tín dung, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: tnhh mtv công ty tài chính lotte