Tham khảo các sơ đồ bộ máy kế toán công ty

 Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty là sự thể hiện trực quan quy trình kế toán của công ty. Dưới đây là các mô hình minh họa cách công ty quản lý hoạt động bộ phận kế toán

Sơ đồ bộ máy kế toán công ty nhỏ

 

 Sơ đồ này thể hiện bộ máy kế toán của một công ty. Sử dụng được cho cả công ty tnhh lẫn công ty cổ phần. Đối với doanh nghiệp nhỏ thì 1 kế toán viên có thể kiêm nhiệm nhiều vị trí trong sơ đồ này.

Sơ đồ bộ máy kế toán công ty xây dựng

 Kế toán là một bộ phận quan trọng của công ty xây dựng. Nó giúp theo dõi tất cả các giao dịch tài chính và đảm bảo rằng công ty đang đi đúng hướng. Bài viết này cung cấp một sơ đồ về cách thức hoạt động của bộ máy kế toán đối với các công ty xây dựng.

 

Sơ đồ bộ máy kế toán công ty sản xuất

 

Sơ đồ bộ máy kế toán công ty thương mại

Tag: tổ chức bibica tại