Tuyên truyền pháp luật bằng cách xây dựng tủ sách pháp luật

 Tủ sách pháp luật là một tập hợp những cuốn sách có thể được sử dụng để giúp bạn trong sự nghiệp pháp lý của bạn. Những cuốn sách này được sắp xếp theo các loại luật khác nhau. Có sách về luật hình sự, luật dân sự, luật gia đình và nhiều hơn nữa. Phần phổ biến nhất là phần liên quan đến luật dân sự và luật gia đình.

Xây dựng Tủ sách pháp luật là một loại hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức đựng các văn bản pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là nơi lưu giữ, quản lý, khai thác tài liệu pháp luật, sách báo phục vụ nhu cầu công tác, nghiên cứu, tìm hiểu của người đọc. Tuy nhiên trong những năm gần đây, Tủ sách pháp luật đã không phát huy hiệu quả.

 Thời điểm triển khai xây dựng tủ sách pháp luật theo Quyết định số 1067/1998/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, huyện Ngân Sơn có 11/11 xã, thị trấn có 1 tủ sách pháp luật. Đến năm 2019, Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn,… trên địa bàn huyện có 9/10 xã, thị trấn đặc biệt khó khăn xây dựng, duy trì Tủ sách pháp luật.

 Theo đánh giá của huyện, Tủ sách pháp luật được xây dựng, quản lý tại xã, thị trấn đã phát huy được hiệu quả. Hàng ngày, cán bộ, Nhân dân thường xuyên đến đọc và mượn sách pháp luật, cũng như tìm hiểu kiến thức về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học, đời sống…góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, mô hình Tủ sách pháp luật hiện đang bộc lộ những bất cập, không phát huy hiệu quả. Có Tủ sách vài tháng mới có người đến đọc, đến mượn, thậm chí có năm không có một người đến mượn đọc.

 Trong tương lai, sách pháp luật sẽ được lưu trữ trong tủ sách kỹ thuật số. Tủ sách này sẽ chứa tất cả các cuốn sách liên quan đến một chủ đề cụ thể. Nội dung của những cuốn sách này có thể được truy cập bởi bất kỳ người dùng nào thông qua một ứng dụng trên điện thoại di động của họ.

  

  

  

  

  

 Tag: việt nam mua