Các rủi ro pháp lý trong kinh doanh

 Rủi ro pháp lý là một vấn đề rất phức tạp đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh. Cho dù bạn nhìn nhận nó như thế nào, có rất nhiều rủi ro pháp lý nằm ngoài tầm kiểm soát. Các luật sư và khách hàng của họ phải đối mặt với những rủi ro này hàng ngày. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn rủi ro pháp lý và cung cấp cho bạn các mẹo để tránh những rủi ro này.

Rủi ro pháp lý trong kinh doanh

 Rủi ro pháp lý trong kinh doanh đến từ việc doanh nghiệp không biết, hoặc hiểu sai quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh.

 Những rủi ro pháp lý thường gặp trong doanh nghiệp gồm có:

 Rủi ro giữa nội bộ công ty: thành viên tranh chấp quyền lợi, sử dụng lao động sai quy định luật lao động, nhân viên ăn cắp đồ…

 Rủi ro tranh chấp với bên ngoài: vi phạm hợp đồng, không thực hiện đủ nghĩa vụ thuế, giấy phép… với cơ quan nhà nước, rủi ro pháp lý trong làm việc với ngân hàng, giấy phép sở hữu trí tuệ …

Quản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanh

  • Làm đúng từ đầu, không khoan nhượng với những sai phạm
  • Trang bị kiến thức pháp luật bằng cách tìm hiểu hoặc thuê luật sư tư vấn
  • Xây dựng quy trình theo nguyên tắc: Khả thi, Dễ hiểu, Dễ thực hiện và Tinh gọn để bộ máy nắm được
  • Đào tạo các bộ phận về quy trình
  • Kiểm tra, rà soát đột suất & kiểm tra định kỳ các bộ phận

  

  

  

  

  

  

 Tag: biện tín rủi ro pháp lý