Tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp, doanh nghiệp bỏ trốn …

Tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp

 Con dấu doanh nghiệp thường là biểu tượng của công ty và nó được sử dụng để xác định tên của công ty trước công chúng. Điều quan trọng đối với bất kỳ công ty nào cũng phải có một con dấu doanh nghiệp duy nhất đại diện cho thương hiệu của họ.

 Để có thể tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp

 Truy cập website: https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/

 Điền thông tin doanh nghiệp cần tìm kiếm vào góc bên phải rồi thực hiện như video

 

Tra cứu doanh nghiệp bỏ trốn

 Các doanh nghiệp bỏ trốn là những doanh nghiệp phát triển theo cấp số nhân và sau đó đột ngột dừng lại. Lý do cho sự phát triển đột ngột của các doanh nghiệp bỏ trốn khác nhau, nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung: chúng phát triển quá nhanh.

 

Tra cứu nợ thuế doanh nghiệp

 Khi một công ty nợ thuế nhiều hơn mức có thể trả, nó được cho là có nợ thuế doanh nghiệp. Số tiền thuế nợ được gọi là “nghĩa vụ thuế”. Đây là khi một công ty không nộp đủ các khoản thuế của mình.

 

Tra cứu số điện thoại doanh nghiệp

 Truy cập: https://masothue.com/

 điền tên công ty và tìm kiếm

 kết qủa trả lại sẽ bao gồm số điện thoại của doanh nghiệp

 

Tra cứu thông báo kết quả đóng bhxh của doanh nghiệp

 Nó chứa thông tin về tình trạng bảo hiểm xã hội của nhân viên, chẳng hạn như số tiền bảo hiểm xã hội đã đóng và tổng số tiền bảo hiểm còn nợ. để xác nhận rằng họ đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo luật lao động.

 

Tra cứu mã chương doanh nghiệp

 

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: dang hoat dong thế hồ sơ cách đăng ký mộc cách