Luật sư khi tham gia phiên tòa có phải mặc trang phục thống nhất bắt buộc

 Tại Việt Nam, quy định về luật sư mặc trang phục thống nhất khi tham gia phiên tòa được ban hành khá sớm bởi liên đoàn luật sư việt Nam với Nghị quyết số 12/NQ-HĐLSTQ ngày 27/2/2011 của Hội đồng luật sư toàn quốc về trang phục luật sư khi tham gia phiên tòa và Công văn số 227/LĐLSVN ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2011. Cụ thể với nội dung sau:

 Kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2011, các luật sư bắt buộc phải mặc trang phục thống nhất khi tham gia phiên tòa theo mẫu sau: Áo veston và quần âu màu đen, áo sơ mi màu trắng do Đoàn luật sư may tập trung hoặc các luật sư tự may theo quy định của Liên đoàn; cà vạt màu xám lông chuột do Liên đoàn may thống nhất; huy hiệu có hình biểu tượng logo của Liên đoàn đeo trên ngực trái áo trang phục; trang phục thống nhất nêu trên áp dụng cho cả luật sư nam và luật sư nữ; mùa đông mặc đủ bộ trang phục, mùa hè có thể không mặc áo veston (xin gửi kèm theo bản photo mẫu huy hiệu và mẫu cà vạt của Liên đoàn).

 

 Để đảm bảo việc các luật sư chấp hành nghiêm chỉnh quy định về trang phục thống nhất khi tham gia phiên tòa, Liên đoàn luật sư Việt Nam trân trọng đề nghị Quý Tòa chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp nhắc nhở, giám sát các luật sư; chỉ chấp nhận các luật sư tham gia phiên tòa khi luật sư có mang trang phục thống nhất theo quy định của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

 Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành thì luật sư khi tham gia phiên tòa phải mặc đồng phục bắt buộc thống nhất theo quy định tại Công văn số 227/LĐLSVN để tạo tính thống nhất và nâng cao vị thế, hình ảnh của người luật sư Việt Nam.

  

  

  

  

  

 Tag: choàng