Lý lịch tư pháp số 1 là gì – Thủ tục làm lý lịch tư pháp số 1

Lý lịch tư pháp số 1 là gì

 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; các thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan tổ chức nhà nước yêu cầu.

Thủ tục làm lý lịch tư pháp số 1

 Hồ sơ làm lý lịch tư pháp số 1

 Làm lý lịch tư pháp số 1 cần những gì ?

 + Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).

 + Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật).

 + Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1[4] (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 làm ở đâu

 Công dân Việt Nam:

  • Nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó thường trú.
  • Trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó tạm trú.
  • Trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh.

 Người nước ngoài:

 Cư trú tại Việt Nam thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó cư trú.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 có thời hạn bao lâu

 Thời hạn của phiếu LLTP số 1: Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật hiện nay không có quy định về thời hạn sử dụng Phiếu LLTP. Tuy nhiên, tùy vào mục đích sử dụng của Phiếu LLTP mà có các văn bản pháp luật chuyên ngành quy định về thời hạn sử dụng Phiếu LLTP cũng khác nhau.

Thời gian làm lý lịch tư pháp số 1

 Thời gian cấp lý lịch tư pháp không quá 15 ngày.

 Download mẫu lý lịch tư pháp số 1

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: 1) đâu) giấy kinh nghiệm cách đơn xin phí mới nhất yếu điền mất dịch xác nhận giá lệ đăng ký so 01