Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng

 Giải thể doanh nghiệp trực tuyến là một thuật ngữ đề cập đến quá trình ngừng hoạt động kinh doanh trực tuyến. Quá trình này có thể được thực hiện một cách tự nguyện hoặc không tự nguyện.

Hướng dẫn giải thể doanh nghiệp qua mạng

  • Trước tiên, bạn cần có một tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại website: dangkyquamang.dkkd.gov.vn
  • Sau khi đăng ký tài khoản, bạn tiến hành đăng nhập trên website theo tên đăng nhập và mật khẩu đã tạo. Trên thanh công cụ chọn Dịch vụ công rồi ấn Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử -> Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp -> Giải thể doanh nghiệp
  • Tiếp theo, bạn chọn tài liệu đính kèm và xác nhận các tài liệu đính kèm theo hướng dẫn.
  • Sau đó nhập thông tin tương ứng theo yêu cầu
  • Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn click vào Chuẩn bị, sau đó điền mã captcha mà trên màn hình hiện ra và chọn địa bàn quản lý rồi click chấp nhận.
  • “Ký sổ/xác thực tài khoản đăng ký kinh doanh”
  • Thực hiện thao tác “Thanh toán” để hoàn thiện quá trình

Cách nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua mạng qua video

 

Kiểm tra & tra cứu doanh nghiệp đã giải thể

 Ban truy cấp trang web của tổng cục thuế tracunnt.gdt.gov.vn sau đó đánh mã số thuế của doanh  nghiệp muốn tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị trạng thái hoạt động của doanh nghiệp bạn muốn tra cứu.