Phát biểu định luật về công

Phát biểu định luật về công

 Định luật về công: Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi.

 – Ròng rọc cố định: Chỉ có tác dụng đổi hướng của lực, không có tác dụng thay đổi độ lớn của lực.

 – Ròng rọc động: Khi dùng một ròng rọc động cho ta lợi 2 lần về lực thì thiệt 2 lần về đường đi.

 – Mặt phẳng nghiêng: Lợi về lực, thiệt về đường đi.

 – Đòn bẩy: Lợi về lực, thiệt về đường đi hoặc ngược lại.

Giải bài tập vật lý 8 bài 14 định luật về công

 Bài 14.1 trang 39 SBT Vật lí 8

 Người ta đưa một vật nặng lên độ cao  bằng hai cách. Cách nhất, kéo trực tiếp vật lên theo phương thẳng đứng. Cách thứ hai, kéo vật theo mặt phẳng nghiêng có chiều dài gấp hai lần độ cao . Nếu qua ma sát ở mặt phẳng nghiêng thì:

 A. công thực hiện ở cách thứ hai lớn hơn vì đường đi lớn gấp hai lần

 B. công thực hiện ở cách thứ hai nhỏ hơn vì lực kéo vật theo phẳng nghiêng nhỏ hơn.

 C. công thực hiện ở cách thứ nhất lớn hơn vì lực kéo lớn hơn.

 D. công thực hiện ở cách thứ nhất nhỏ hơn vì đường đi của vật bằng nửa đường đi của vật ở cách thứ hai.

 E. công thực hiện ở hai cách đều như nhau.

 Theo định luật về công thì không có một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công nên công thực hiện ở hai cách đều như nhau.

 Đáp án E

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: đinh lớp 14: