Quy định về mẫu dấu doanh nghiệp

Quy định về mẫu dấu doanh nghiệp

 Luật Doanh nghiệp năm 2020 ghi nhận dấu của doanh nghiệp tồn tại dưới 02 hình thức bao gồm:

 – Dấu được làm tại cơ sở khắc dấu;

 – Dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

 Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp.

 Từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu doanh nghiệp

 Quản lý và lưu giữ con dấu còn được thực hiện theo quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành.

Thủ tục đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp

 Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tổ chức có nhu cầu làm con dấu, viết giấy hẹn trả dấu.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

 Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện thủ tục và đề xuất cấp Giấy phép khắc dấu.

 Bước 3: Trình lãnh đạo duyệt Giấy phép khắc dấu và chuyển cho cơ sở kinh doanh khắc dấu để sản xuất con dấu.

 Bước 4: Nhận con dấu từ cơ sở kinh doanh khắc dấu chuyển đến để làm thủ tục lưu mẫu và hoàn thành giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

 Bước 5: Trả con dấu cho cơ quan, tổ chức và làm thủ tục thu lệ phí theo quy định

 Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cánh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh.

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ tết).

Cách tra mẫu dấu doanh nghiệp

 Để có thể tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp

 Truy cập website: https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/

 Điền thông tin doanh nghiệp cần tìm kiếm vào góc bên phải rồi thực hiện như video

 

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: maẫu kiểm tải bố 2019 in 2021 2017 lấy thay đổi 2018