Danh sách văn phòng luật sư Bắc Giang

 Bắc Giang là một thành phố của Việt Nam. Nó nằm ở phía bắc của đất nước, là một trong những khu vực phát triển nhất của Việt Nam.

 1. Văn phòng Luật sư Dân An

 – Luật sư: Trần Văn An – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư – Trưởng Văn phòng Luật sư

 – Địa chỉ: Số 117, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang

 – Điện thoại: 0912.236.527

 – Email: luatdanan@yahoo.com.vn, Dananluatsu@gmail.com

 – Số Luật sư: 07

 

 1. Văn phòng Luật sư Phạm Xuân Anh

 – Luật sư: Phạm Xuân Anh – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư

 – Địa chỉ: Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Điện thoại: 0913.374.255

 – Số Luật sư: 02

 

 1. Văn phòng Luật sư Hoàng Loan

 – Luật sư: Hoàng Thị Bích Loan – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư – Trưởng Văn phòng Luật sư

 – Địa chỉ: Số 09, đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Điện thoại: 0912.130.633

 – Email: Hoangloanlawfirm@yahoo.com

 – Số Luật sư: 05

 

 1. Công ty Luật TNHH Fanci

 – Luật sư: Nguyễn Văn Tú – Giám đốc

 – Địa chỉ: Số 100 đường Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Điện thoại: 0989.742.666

 – Email: fancilaw@gmail.com

 – Số Luật sư: 09

 

 1. Văn phòng Luật sư Triệu Hiển

 – Luật sư: Triệu Hạnh Hiển – Trưởng Văn phòng Luật sư

 – Địa chỉ: Số 95, đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang

 – Điện thoại: 0983.620.088

 – Số Luật sư: 03

 1. Văn phòng Luật sư Nguyễn Đình Huân

 – Luật sư: Nguyễn Đình Huân – Trưởng Văn phòng Luật sư

 – Địa chỉ: Số139 đường Ngô Gia Tự, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Điện thoại: 0982.237.568

 – Số Luật sư: 04

 

 1. Văn phòng Luật sư Dương Minh Nhâm

 – Luật sư: Dương Minh Nhâm – Trưởng Văn phòng Luật sư

 – Địa chỉ: Số 80 đường Nguyễn Du, phường  Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Điện thoại: 0912.042.787

 – Email: Vpluatsukien@gmail.com

 – Số Luật sư: 03

 

 1. Công ty Luật TNHH số 1 tỉnh Bắc Giang

 – Luật sư: Nguyễn Bá Ngọc – Giám đốc

 – Địa chỉ: Lô 23N26, đường  Giáp Lễ, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Điện thoại: 0973.645.858

 – Số Luật sư: 02

 

 1. Văn phòng Luật sư Hải và Cộng sự

 – Luật sư: Nguyễn Văn Hải – Trưởng Văn phòng Luật sư

 – Địa chỉ: Số 6, ngõ 59, đường Vương Văn Trà, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Điện thoại: 0912.784.695

 – Số Luật sư: 02

 

 1. Văn phòng Luật sư An Bình

 – Luật sư: Võ Thị An Bình – Trưởng Văn phòng Luật sư

 – Địa chỉ: Số 113,  ngõ 24, đường Nguyễn Khắc  Nhu, phường  Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Điện thoại: 0168.578.8939

 – Email: vplsanbinhbg@gmail.com

 – Số Luật sư: 02

 

 1. Văn phòng Luật sư Phan Tiền & Cộng sự

 – Luật sư: Phan Văn Tiền – Trưởng Văn phòng Luật sư

 – Địa chỉ: Số 274, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Điện thoại: 0912.094.937

 – Email: tienls666@gmail.com

 – Số Luật sư: 01

 1. Văn phòng Luật sư Cao Đức

 – Luật sư: Nguyễn Văn Độ – Trưởng Văn phòng Luật sư

 – Địa chỉ: Số 133, đường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Điện thoại: 0914.664.778

 – Số Luật sư: 01

 1. Công ty Luật Đường Gia

 – Luật sư: Đường Văn Quân – Giám đốc

 – Địa chỉ: Số 60, Khu Trường Chinh, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

 – Điện thoại: 0904.218.822

 – Số Luật sư: 01

 1. Văn phòng Luật sư Kim Vĩnh An

 – Luật sư: Giáp Thị Vân – Trưởng Văn phòng Luật sư

 – Địa chỉ: Số 101, đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền, TP  Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Điện thoại: 0979.370.211

 – Số Luật sư: 02

 1. Công ty Luật TNHH Nam Bạch Đằng

 – Luật sư: Giáp Quang Khải – Giám đốc

 – Địa chỉ: Số 249, đường Hùng Vương, phường  Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Điện thoại: 0912.558.078

 – Email: Luatsu.giapquangkhai@gmail.com

 – Số Luật sư: 02

 1. Văn phòng Luật sư Vạn An

 – Luật sư: Trần Công Thịnh

 – Địa chỉ: Số 109, Vi Đức Lục, phường Xương Giang, TP  Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Điện thoại: 0987.828.266, 0912.817.562

 – Email: trancongthinhtoday@gmail.com

 – Số Luật sư: 01

 1. Văn phòng Luật sư Dân An

 – Luật sư: Nguyễn Đức Việt

 – Địa chỉ: Số 117, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP  Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Điện thoại: 0915.016.590

 – Số Luật sư: 01

 1. Công ty Luật TNHH Fanci

 – Luật sư: Nguyễn Văn Quý

 – Địa chỉ: Số100, đường Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Điện thoại: 0240.283.998

 – Số Luật sư: 01

 1. Công ty Luật TNHH Nam Bảo Hiến

 – Luật sư: Nguyễn Văn Dũng

 – Địa chỉ: Số 204, đường Hùng Vương,  phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 – Điện thoại: 0983.298.526

 – Số Luật sư: 01

 Nguồn: https://www.bacgiang.gov.vn/web/guest/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/St1DaeZNsp94/content/van-phong-luat-su-tren-ia-ban-tinh-bac-giang

  

  

  

  

  

  

 Tag: văn phòng luật sư tại bắc giang