HƯỚNG DẪN ĐẶT MUA TẠP CHÍ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật là cơ quan ngôn luận của Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, là diễn đàn của giới nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn về Nhà nước và pháp luật, ra đời năm 1972 và xuất bản liên tục cho đến nay.

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật là nơi đăng tải các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực nhà nước và pháp luật nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phổ biến tri thức khoa học pháp lý; thúc đẩy sự phát triển của các ngành khoa học về nhà nước và pháp luật; giới thiệu kinh nghiệm trong nước và quốc tế, trao đổi khoa học, bình luận, phản biện về những vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc lĩnh vực nhà nước và pháp luật.
Tạp chí Nhà nước và Pháp luật xuất bản mỗi tháng 1 kỳ, 84 trang, vào các ngày 15 hằng tháng, giá bán 30.000đ/1 cuốn (từ năm 2021), phát hành rộng rãi trên toàn quốc qua kênh Công ty Phát hành báo chí trung ương, phục vụ đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật trân trọng kính mời các quý độc giả, các cơ quan, tổ chức đăng ký đặt mua Tạp chí tại cơ sở bưu điện gần nhất (Lưu ý: khi đặt mua Tạp chí, nếu bưu điện trả lời không có Tạp chí này, thì quý độc giả đề nghị nhân viên bưu điện kiểm tra mã Tạp chí là: C218. Đây là mã của Tạp chí Nhà nước và Pháp luật trong Danh mục phát hành báo chí của Công ty Phát hành báo chí trung ương gửi các bưu điện trên cả nước. Nếu nhân viên bưu điện vẫn trả lời không có, thì có thể đây là một đại lý bưu điện nhỏ; đề nghị quý độc giả đến một bưu điện khác lớn hơn để có thể đặt mua được Tạp chí) hoặc tại Tòa soạn Tạp chí Nhà nước và Pháp luật,

 phòng 221, tầng 2, số 27, phố Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

 Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết xin mời liên hệ tới

 số điện thoại: 024.39713333 hoặc email: tcnnpl@isl.gov.vn