Thành lập công ty phần mềm

 Công ty phần mềm là một công ty tạo ra các ứng dụng phần mềm và các hệ thống dựa trên máy tính khác. Đó là một công ty kiếm tiền bằng cách bán sản phẩm của mình cho người dùng cuối.

 Bước tiếp theo là xác định tuyên bố sứ mệnh của công ty. Điều này sẽ được sử dụng làm bản thiết kế cho tất cả các quyết định và hành động trong tương lai.

 Sau đó, điều quan trọng là phải thiết lập một kế hoạch kinh doanh bao gồm tổng quan về tuyên bố sứ mệnh, mục tiêu và mục tiêu của công ty. Điều cuối cùng bạn cần làm trước khi thành lập công ty là thành lập nhóm của bạn, nhóm này phải bao gồm ít nhất hai người với các bộ kỹ năng khác nhau (ví dụ: lập trình viên và nhà thiết kế).

 Thành lập công ty phần mềm cần điều kiện gì

  • Phải có địa chỉ hoạt động kinh doanh hợp pháp. Tức là có giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng đất hợp lệ, có hợp đồng thuê đất, thuê trụ sở, văn phòng đúng quy định.
  • Chủ doanh nghiệp phải đảm bảo có đủ năng lực dân sự, sức khỏe và là công dân hợp pháp, không thuộc các đối tượng bị hạn chế mở doanh nghiệp phần mềm.
  • Doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực phần mềm
  • Nếu kinh doanh ngành nghề liên quan đến phần mềm, thiết bị ngụy trang, ghi âm, định vị, ghi hình thì doanh nghiệp cần tiến hành xin giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự mới được phép đi vào kinh doanh.

 Kinh nghiệm thành lập công ty phần mềm

 Nếu bạn quyết định muốn bắt đầu kinh doanh của riêng mình, điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ về lượng tiền cần thiết cho chi phí khởi động và thời gian cần thiết trước khi doanh nghiệp bắt đầu tạo ra doanh thu.

 Công ty phần mềm là một doanh nghiệp phát triển và bán phần mềm. Một công ty phần mềm phải sản xuất và duy trì các sản phẩm và dịch vụ mới đồng thời hỗ trợ các sản phẩm hiện có. Họ cũng phải phát triển cơ sở hạ tầng, công cụ và nền tảng mà các sản phẩm này hoạt động.

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ.