Tìm hiểu định luật ohm

Định luật ohm

 Phát biểu định luật ohm: Định luật Ohm cho rằng cường độ dòng điện đi qua 2 điểm của một vật dẫn điện luôn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đi qua 2 điểm đó, với vật dẫn điện có điện trở là một hằng số, ta có phương trình toán học mô tả mối quan hệ như sau:

 U = R x I

 Với I là cường độ dòng điện đi qua vật dẫn (đơn vị: ampe;). U (trong chương trình phổ thông, U còn được ký hiệu là V) là điện áp trên vật dẫn (đơn vị: vôn), R là điện trở (đơn vị: ohm). Trong định luật Ohm, điện trở R không phụ thuộc vào cường độ dòng điện và R luôn là 1 hằng số

Định luật ohm toàn mạch

 Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.

Định luật ohm cho đoạn mạch

 

Luật ohm và build coil

 Kanthal nổi tiếng xuất hiện trong thế giới thuốc lá điện tử ngay sau Nichrome và nhanh chóng trở thành một loại dây yêu thích của các nhà xây dựng Coil trên toàn thế giới. luật ohm và build coil kanthal được sử dụng nhiều nhất thế giới