Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm Thái Hiếu tuyển dụng kế toán trưởng

 Kế toán trưởng là người điều hành kế toán cấp cao chịu trách nhiệm quản lý tài chính của một công ty. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm quản lý và báo cáo tài chính của một công ty.

Tuyển dụng kế toán trưởng tại Hà Nội

 MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 (1) Quyền điều hành của kế toán trưởng trong doanh nghiệp

 (2) Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán

 Với mô hình tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà phân bổ công việc bộ phận kế toán cho phù hợp.

 Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.

 Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.

 Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.

 (3) Quản lý, đào tạo kế toán viên

 Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp;

 Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

 Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ.

 (4) Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp

 Quản lý, giám sát chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể:

 Tính toán giá thành sản phẩm; các bút toán tính thuế;

 Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng;

 Tính toán tương, bảo hiểm nhân viên…

 Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;

 Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.

 Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

 (5) Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính

 Kế toán trưởng là người trực tiếp giám sát hoạt động của doanh nghiệp:

 Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

 Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp.

 Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp.

 (6) Lập – trình bày báo cáo tài chính

 Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp; lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

 Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước ban lãnh đạo doanh nghiệp, với cơ quan kiểm toán.

 (7) Các nhiệm vụ khác

 Kế toán trưởng là người trực tiếp đứng ra thực hiện các giao dịch vay tín dụng với ngân hàng và trong lĩnh vực tài chính.

 Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng.

 Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán.

 Đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong công việc

 Điều hành, tổ chức các cuộc họp của bộ phận kế toán.

 Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các trưởng bộ phận, ban lãnh đạo công ty khi được yêu cầu.

 Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu tuyển dụng kế toán trưởng

 Kinh nghiệm vị trí từ 3 năm trở lên

 – Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

 – Biết sử dụng ít nhất 1 phần mềm kế toán

 – Cẩn thận và có trách nhiệm với công việc

 – Đảm bảo có năng lực chuyên môn cao

 – Trung thực, quyết đoán và cẩn thận

 – Có kỹ năng thành thạo về máy tính

Bài test tuyển dụng kế toán trưởng

 

 Link chi tiết đề thi tuyển dụng kế toán trưởng

 https://sanketoan.vn/lam-bai-thi-thu/de-thi-tuyen-ke-toan-truong-cho-nhung-doanh-nghiep-theo-loai-hinh-cong-ty-me-con-co-bao-cao-hop-nhat

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: xây dựng gấp cần hôm nay 2020 tuyen dung tuyên thông ứng lương làm tiìm tìm tim mới ở