Giấy phép hoạt động là gì – Các loại giấy phép hoạt động thường gặp

Giấy phép hoạt động là gì

 Giấy phép hoạt động là một tài liệu pháp lý cung cấp bởi cơ quan có thẩm quyền quản lý lĩnh vực đó. Giấy phép hoạt động là tài liệu cho phép cá nhân hoặc tổ chức hoạt động trong 1 lĩnh vực.

Các loại giấy phép hoạt động thường gặp

  • Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm : ngành dịch vụ việc làm đang liên tục mở rộng các dịch vụ của mình để bao gồm các nền tảng trực tuyến như cổng thông tin nghề nghiệp
  • Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh : Bộ phận Một cửa – Sở Y tế sẽ quyết định loại giấy phép hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh
  • Giấy phép hoạt động in : đây là loại giấy tờ pháp lý chứng minh một cơ sở có đủ điều kiện đáp ứng hoạt động in. Đây là một trong các điều kiện để cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in
  • Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ : Cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thành lập Tổ thẩm định với thành phần không quá 03 người để thẩm định hồ sơ tại trụ sở chính của tổ chức đề nghị cấp giấy phép
  • Giấy phép hoạt động website : Doanh nghiệp chỉ được chính thức cung cấp dịch vụ cho công cộng sau khi nhận được thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đã nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp.

  

  

  

  

 Tag: phòng kinh giấy phép hoạt động